IPPKiP pod patronatem m.in. Marszałka Województwa Pomorskiego!

IPPKiP pod patronatem m.in. Marszałka Województwa Pomorskiego!
IPPKiP pod patronatem m.in. Marszałka Województwa Pomorskiego!

 W Lęborku!


Informujemy, że -  IPPKiP – czyli - I Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek obejmuje  patronatem honorowym m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk. Wspólna promocja działań kulturalno – wokalnych nawiązuje także do strefy ogólnopolskiej tzw.  kompozytorskiej, która wnika w specyfikę pracy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  w Wejherowie.  Zapraszamy do Lęborka miłośników kolęd KASZUBSKICH, gdyż nasza „Mała Ojczyzna”   integruje  wszystkich wykonawców.

 

Zobacz  regulamin:REGULAMIN                                                                                                                                                             

I Pomorskiego Przeglądu Kaszubskich Kolęd i Pastorałek   im. Franciszka Okunia  w Lęborku.

I Pomorski Przegląd Kolęd Kaszubskich odbędzie się 11 stycznia 2020 r. w  Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku.       

                                                                                                                                
Zaproszenie kierujemy do chórów, zespołów  wokalno-instrumentalnych oraz solistów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia ilości wykonawców – decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Podczas przeglądu zostaną wręczone nagrody Ogólnopolskiego konkursu kompozytorskiego na kolędę kaszubską organizowanego przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej   w Wejherowie.


Cele przeglądu:      

- kultywowanie twórczości muzycznej Kaszub;

- integracja środowiska muzycznego;                                                                                        

- wymiana repertuaru oraz doświadczeń muzycznych pomiędzy uczestnikami;           

- podniesienie poziomu wykonywanych utworów.


Warunkiem uczestnictwa jest:  

1.  Przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) do dnia 14 XII 2019 r. na adres: Sanktuarium św.  Jakuba Apostoła  ul. Basztowa 8, 84-300 Lębork lub adres mailowy: romanziola [AT] wp [DOT] pl                                                                                                                                         

2.  Przygotowanie 3-4 kolęd, pastorałek, pieśni bożonarodzeniowych w języku kaszubskim (teksty oryginalne lub tłumaczenia); czas występu nie powinien przekroczyć 20 minut.                          

3.  Dzieci (zespoły bądź soliści z klas 1- 6) mogą przygotować 2-3 kolędy, pastorałki, pieśni bożonarodzeniowe w języku kaszubskim (teksty oryginalne lub tłumaczenia); czas występu nie powinien przekroczyć 20 minut.   


Postanowienia ogólne:         

  

Przegląd rozpocznie się o godz. 10.00 (w przerwie  ok. godz. 13.00 zapraszamy na ciepły posiłek),  zakończy się  mszą św.  z liturgią w języku kaszubskim (godz. 18.00),  po której zostaną wręczone dyplomy i pamiątki. Kolejność występów i plan minutowy zostaną dostarczone wykonawcom do   3 stycznia 2020 roku.


Na zakończenie mszy zostanie wykonana wspólnie przez wszystkich wykonawców kolęda Stefana Fikusa  (tekst i nuty w załączeniu).  Każdy uczestnik zostanie uhonorowany statuetką przeglądu oraz dyplomem udziału.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji przebiegu przeglądu dowolną techniką zapisu   i wykorzystania zarejestrowanego materiału przez organizatorów.  Zgłoszenie udziału   w przeglądzie jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków.


Organizatorzy:     

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Lębork                 

Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku  

Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła              

Lęborskie Centrum Kultury FREGATA     

 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie


Patronat honorowy obejmują:

 

Burmistrz Miasta Lęborka       

Starosta Lęborski            

Marszałek Województwa Pomorskiego


Patronat medialny:

Echo Ziemi Lęborskiej 

Pomerania                                                                                                                                                             

Pielgrzym    

Portal internetowy Fakty Młodych  

Radio Kaszëbë  

Telewizja kablowa Kanał 6


Regulamin opracował  dr Tadeusz Formela.

 

 

Przejdź do góry strony