IV POMORSKI PRZEGLĄD KASZUBSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK – już 14 stycznia

IV POMORSKI PRZEGLĄD KASZUBSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK – już 14 stycznia

Zapraszamy na IV POMORSKI  PRZEGLĄD KASZUBSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK, który odbędzie się w Lęborku 14 stycznia br.

Cele Przeglądu:
    1) kultywowanie twórczości muzycznej Kaszub,
    2) integracja środowiska muzycznego,
    3) wymiana repertuaru oraz doświadczeń muzycznych pomiędzy uczestnikami,
    4) podniesienie poziomu wykonywanych utworów.

Postanowienia ogólne:                                                                                                                                                  
    1. Każdy uczestnik (zespół, chór, solista) zostanie uhonorowany statuetką Przeglądu oraz dyplomem udziału.
    2. Przebieg Przeglądu:
    a) I część (zespoły szkolne, dziecięce):  
    • próba mikrofonów 10.30
    • przesłuchania w godz.  11.30-12.50
    • w przerwie w godz.      12.50 -13.30   ciepły posiłek,
    • 13.30-14.00 wręczenie dyplomów, nagród i statuetek,
    b) II część:   
    • próba mikrofonów 14.20
    • przesłuchania w godz. 15.20-17.00
    • w przerwie w godz.  17.00-17.45 ciepły posiłek,
    c) 18.00 - Msza św.  z liturgią słowa w języku kaszubskim,
    d) ok. 18.50 podsumowanie Konkursu Kompozytorskiego i konkursu kolęd „Gòdnô spiéwa”,
    e) rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie kolęd  „Gòdnô spiéwa”, wręczenie nagrody specjalnej,  
    f) wręczenie dyplomów i statuetek dla uczestników II części Przeglądu,
    3. Kolejność występów i plan minutowy zostaną dostarczone wykonawcom do 3 stycznia 2023 roku.
    4. Na zakończenie Mszy św. zostanie wykonana wspólnie przez wszystkich wykonawców kolęda Stefana Fikusa  (tekst i nuty w załączeniu).  
    5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji przebiegu Przeglądu dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału w celach naukowych, edukacyjnych i archiwizacyjnych, w tym do zbioru Muzeum Piśmiennictwa  i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Organizatorzy:                                                                                                        
    • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Lębork
    • Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku
    • Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła
    • Lęborskie Centrum Kultury FREGATA
    • Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Patronat honorowy:                                                                                                                                                     
    • Kaszubski Zespół Parlamentarny
    • Marszałek Województwa Pomorskiego
    • Starosta Lęborski
    • Burmistrz Miasta Lęborka
    • Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Patronat medialny:                                                                                                                                                          
    • Echo Ziemi Lęborskiej
    • Pomerania
    • Pielgrzym
    • Portal internetowy Fakty Młodych  
    • Radio Kaszëbë
    • „Tedë Jo! ” - magazyn TVP3 

 

Przejdź do góry strony