Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?

W Lęborku!

15.09.2022 roku - Członkowie Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła w Lęborku uczestniczą w XXII Walnym Zebraniu, które odbywa się w salce św. Franciszka w Domu Parafialnym:

-    18.00  –  msza św. w kościele św. Jakuba Ap. w intencji członków LSJ.

-  18.45 – początek obrad (jeżeli zbierze się co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia) lub godz. 19.00 (bez względu na liczbę obecnych).

W duchu jedności!

Zebranie rozpoczyna proboszcz lęborskiego Sanktuarium, który zachęca wszystkich do odmówienia wspólnej modlitwy, następnie głos zabierają: Prezes LSJ, przedstawiciele poszczególnych komisji. Otwarcie obrad wpływa, bowiem na jakość wszystkich głosowań, podejmowanie stosownych decyzji oraz tok przymiarek do nowych przedsięwzięć. Publiczne podsumowanie aktywności z roku 2021 – to gigantyczny wymiar imprez masowych, wpisanych w Plan Pracy. Jednak o symbolice religijnej i udziale osób świeckich decydują okoliczności związane z pandemią i środkami zachowania powszechnej ostrożności w miejscach publicznych.  

Podczas obrad!

Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC przesądza o roli zadań rozłożonych na poszczególne osoby. Natomiast Wybór komisji skrutacyjnej - komisji uchwał i wniosków nakreśla charakter wszelkich nowych planów.

W dalszej części zebrania następuje:

Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności LSJ za rok 2021:

       a) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

       b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego,

       c) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu LSJ.

Kolejny punkt zebrania to dyskusja nad projektem Planu Pracy na rok od 1.09.2022 do 31.08.2023 oraz przyjęcie wniosków z dyskusji określających zadania dla Zarządu LSJ.

Podczas rozmów!

Dlatego liczą się dla nas cykliczne spotkania z Zarządem Stowarzyszenia, prowadzenie strony internetowej, organizacja Miejskiego Przeglądu Jasełek, konkursu na Lęborską Maskę Jasełkową, spotkanie opłatkowe z członkami Lęborskiego Bractwa Jakubowego, Współorganizacja IV Pomorskiego Przeglądu Kaszubskich Kolęd i Pastorałek, włączenie się w działania promujące Lęborskie Dni Jakubowe, koordynacja Muzyką Regionów, współorganizacja Lęborskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, organizacja Forum Młodych: „Menadżerowie Pana”, opracowanie historii parafii św. Jakuba Apostoła, dystrybucja paszportów Drogi Jakubowej, promocja płyty CD „Od morza do gór – najpiękniejsze kolędy i pastorałki”, organizacja przemarszów relikwii św. Jakuba Ap. do lęborskich kościołów na msze odpustowe wspólnie z Bractwem Jakubowym i Rycerzami Kolumba, sprawowanie honorowego patronatu nad zespołami: „Levino” i „Frantówka”.

W duchu wiary!

Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Ap – skupia najważniejsze osoby w naszym mieście, czyli m.in.: Burmistrza, Starostę oraz lokalnych radnych. Wartość wymiany poglądów przesądza o nowych okolicznościach i polach działania na rzecz wszystkich mieszkańców: od dzieci, po młodzież i dorosłych. Dlatego 1 raz w roku następuje tzw. burza mózgów, każdy z członków głośno wyraża  konkretne opinie, poddaje pod dyskusję nowatorskie pomysły i otrzymuje ciekawe rozwiązania, które spotykają się z akceptacją  władz naszego miasta.

Wymiar duchowy!

Zadaniem LSJ – okazują się przedsięwzięcia, ale przygotowane głównie w duchu jedności chrześcijańskiej, ekumenicznej wspólnoty – i ukazane w formie promocji regionu, języka kaszubskiego oraz folkloru. Dlatego osoby koordynujące projektami odpowiadają za mniejsze i większe zadania, z charakterem współpracy pomiędzy instytucjami i dyrektorami poszczególnych placówek.

Spotkanie zamyka: modlitwa i błogosławieństwo prezbitera.

Zobacz nasze zdjęcia!

Sylwia Skroś

 

 

Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?
Jak Walne Zebranie łączy poglądy franciszkańskie z założeniami statutu LSJ?

Przejdź do góry strony