LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!

W mieście!

Oprawa duchowa - w lęborskim sanktuarium – to tylko wstęp do ucztowania z okazji odzyskania niepodległości. Główny trzon mszy św. obrazuje, bowiem sylwetki znanych księży, którzy - patriotyczną postawą  - pokazują całemu społeczeństwu, że honor, wiara w Boga i miłość do Ojczyzny odzwierciedlają: wolność narodowościową, promują rozwój osobisty i postęp w myśleniu strategicznym o całej Polsce. W takim ujęciu państwowości utrata życia – to prawdziwy czyn bohaterski, który - na karatach historii - przechodzi następnie do książek, artykułów prasowych i lokalnych kronik. Mądrość bijąca z kazania odzwierciedla też  wyjątkowe postawy ludzi, powiązane z religijnością naszego narodu oraz symboliką biało - czerwonej flagi.

W marszu!

Zaraz po mszy św. delegaci poszczególnych instytucji, stowarzyszeń, zespołów i szkół -  udają się pod obelisk, aby w ciszy i skupieniu wysłuchać:

- programu artystycznego przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, 

- wystąpienia Burmistrza Miasta Lęborka –

i złożyć symboliczne wiązanki kwiatów.

W 2021 roku – wartość  całego święta ograniczają wymogi pandemiczne, zachowany dystans społeczny i środki bezpieczeństwa.

Dlatego…

W ramach marszu pod obelisk  - delegacja z ramienia Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Ap. w Lęborku – zachowuje przykładną postawę patriotyczną i prezentuje biało – czerwone kwiaty, jako symbole współczesnej – niepodległości.

W mieście!

Wolność w XXI wieku – to 1 słowo o różnych obliczach. Dlatego w dobie demokracji, otwartych granic, dobrobytu i rozwoju strukturalnego – oznacza coś zupełnie innego – niż 103 rocznica Niepodległości. Okazuje się, że zarówno montaż słowno – muzyczny SP3, jak i kazanie w lęborskim sanktuarium – posiadają wspólny mianownik – czyli polską - silną – wiarę w Boga. Ten katolicki klucz do sukcesu i dążeń o zachowanie języka, granic kraju i kultury – otwiera, bowiem drzwi do działań – w ramach prac  - Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Ap.

3 osoby – jako reprezentacji LSJ – Regina Szczupaczyńska, Mirosław Siergiej i Sylwia Skroś – tworzą, więc w marszu religijny akcent dumnej realizacji chrześcijańskich zadań, poczynionych na rzecz miasta Lęborka.

W duchu niepodległej!

Wolność – jako  1 znane słowo – pokazane w edukacji, na lekcjach historii i w dniu święta – to już symbol – biało – czerwonej flagi wywieszanej z dumą na lokalnych budynkach. W odczuciach tłumu – to także znak – że postęp technologiczny, przemysłowy, kulturowy, obyczajowy – wnika w strefę – potęgi wiary – 1 człowieka – w 2 człowieka. Dlatego słynne sylwetki – osobowości, nasi rodacy – wychodzą w niepodległej przed cały szereg – wartości patriotycznych i z dumą pokazują żywe przykłady postaw – wartych założenia mundurów, czapek, orła białego, czy przewiązania 2 znanych kolorów na wąskiej szarfie.

W obliczu święta!

Wymiar duchowy – to silny fundament. Wymiar państwowy – to historia walecznego narodu.

Pamiętaj, że…

Każde przekraczanie wszelkich granic – wiąże się z utratą polskości, dlatego w słowach naszego Burmistrza – pojawia się słynny odnośnik do wszystkich uchodźców, a w bogatym wymiarze przemówienia – negacja ataku innych państw na nasze ziemie.

Teraz – liczy się niepodległość

- dla miasta Lęborka.

 

Sylwia Skroś

LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!
LSJ – dla niepodległej i zachowania wolności!

Przejdź do góry strony