Poznaj PROGRAM III LĘBORSKIEGO PRZEGLĄDU KOLĘD KASZUBSKICH

Poznaj PROGRAM  III LĘBORSKIEGO PRZEGLĄDU KOLĘD KASZUBSKICH

Poznaj PROGRAM

III LĘBORSKIEGO PRZEGLĄDU KOLĘD KASZUBSKICH

który odbędzie się dnia 20 stycznia 2019 roku

w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku.

 

Msza św. z kaszubską liturgią słowa                                                   - 15.00

Przesłuchania zespołów                                                                           - 16.00

  • Zespół Lęborskie Słoneczka ze SJSP w Lęborku
  • Uczniowie ze SP nr 3w Lęborku
  • Uczniowie zeSP Garczegorze
  • Zespół Kolorowe Motylki ze SP w Leśnicach
  • Kaszubski Zespół Regionalny LEVINO
  • Chór EMPORA    

Koncert Zespołu Ukraińskiego SWITANOK                                    - 17.00

Ogłoszenie wyników, wręczenie statuetek i dyplomów               - 17.20

Wykonanie kolędy  finałowej „Spièwta ptôszczi”                          - 17.40  

Zakończenie przeglądu                                                                        - 17.45

PO ZAKOŃCZENIU PRZEGLĄDU  ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK DO AULI W DOMU PARAFIALNYM!

Organizatorzy:

Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku

Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie O/Lębork

Lęborskie Stowarzyszenie  św. Jakuba Ap.

Lęborskie Centrum Kultury FREGATA

 

 

Patronat:

Burmistrz Miasta Lęborka

Starosta Powiatu Lęborskiego

 

Przejdź do góry strony