Zapraszamy na IV Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek - poznaj regulamin imprezy masowej w Lęborku.

Zapraszamy na IV Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek - poznaj regulamin imprezy masowej w Lęborku.
Zapraszamy na IV Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek - poznaj regulamin imprezy masowej w Lęborku.
Zapraszamy na IV Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek - poznaj regulamin imprezy masowej w Lęborku.
Zapraszamy na IV Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek - poznaj regulamin imprezy masowej w Lęborku.

REGULAMIN  - IV Pomorskiego Przeglądu Kaszubskich Kolęd i Pastorałek im. Franciszka Okunia  w Lęborku.
- IV Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek odbędzie się w sobotę 14 stycznia 2023 roku w  Sanktuarium św. Jakuba Apostoł w Lęborku.                                                                                                                                         
Zaproszenie do udziału jest skierowane do chórów, zespołów wokalno-instrumentalnych oraz solistów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia ilości wykonawców – decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Podczas Przeglądu zostaną wręczone nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na kolędę kaszubską organizowanego przez Muzeum Piśmiennictwa  i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Ocenie Jury poddane zostanie wykonanie kolęd, które stanowią plon poprzednich Konkursów, dostępnych na stronie: https://www.muzeum.wejherowo.pl. Organizator Konkursu ufunduje i wręczy nagrody dla najlepszego wykonawcy „Gòdnô spiéwa”. Zachęcamy do wykonania tych kolęd.
Cele Przeglądu:
    1) kultywowanie twórczości muzycznej Kaszub,
    2) integracja środowiska muzycznego,
    3) wymiana repertuaru oraz doświadczeń muzycznych pomiędzy uczestnikami,
    4) podniesienie poziomu wykonywanych utworów.

Warunki uczestnictwa w Przeglądzie:   
    1. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) do dnia 10 XII 2022 r. na adres: Sanktuarium św.  Jakuba Apostoła  ul. Basztowa 8, 84-300 Lębork lub adres mailowy: rob_wol [AT] wp [DOT] pl
    2. Przygotowanie 3-4 kolęd, pastorałek, pieśni bożonarodzeniowych w języku kaszubskim (teksty oryginalne lub tłumaczenia); czas występu nie powinien przekroczyć 20 minut.   
    3. Dzieci (zespoły bądź soliści z klas I-VI) mogą przygotować tylko 2-3 kolędy, pastorałki, pieśni bożonarodzeniowe w języku kaszubskim (teksty oryginalne lub tłumaczenia).

Postanowienia ogólne:                                                                                                                                                  
    1. Każdy uczestnik (zespół, chór, solista) zostanie uhonorowany statuetką Przeglądu oraz dyplomem udziału.
    2. Przebieg Przeglądu:
    a) I część (zespoły szkolne, dziecięce):  
    • próba mikrofonów 10.30
    • przesłuchania w godz.  11.30-12.50
    • w przerwie w godz.      12.50 -13.30   ciepły posiłek,
    • 13.30-14.00 wręczenie dyplomów, nagród i statuetek,
    b) II część:   
    • próba mikrofonów 14.20
    • przesłuchania w godz. 15.20-17.00
    • w przerwie w godz.  17.00-17.45 ciepły posiłek,
    c) 18.00 - Msza św.  z liturgią słowa w języku kaszubskim,
    d) ok. 18.50 podsumowanie Konkursu Kompozytorskiego i konkursu kolęd „Gòdnô spiéwa”,
    e) rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie kolęd  „Gòdnô spiéwa”, wręczenie nagrody specjalnej,  
    f) wręczenie dyplomów i statuetek dla uczestników II części Przeglądu,
    3. Kolejność występów i plan minutowy zostaną dostarczone wykonawcom do                  3 stycznia 2023 roku.
    4. Na zakończenie Mszy św. zostanie wykonana wspólnie przez wszystkich wykonawców kolęda Stefana Fikusa  (tekst i nuty w załączeniu).  
    5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji przebiegu Przeglądu dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału w celach naukowych, edukacyjnych i archiwizacyjnych, w tym do zbioru Muzeum Piśmiennictwa  i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
    6. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne  z przyjęciem w/w warunków.
 
Kontakt telefoniczny:
503 065 017 (Regina Szczupaczyńska)  

Organizatorzy:                                                                                                        
    • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Lębork
    • Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku
    • Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła
    • Lęborskie Centrum Kultury FREGATA
    • Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Patronat honorowy:                                                                                                                                                     
    • Kaszubski Zespół Parlamentarny
    • Marszałek Województwa Pomorskiego
    • Starosta Lęborski
    • Burmistrz Miasta Lęborka
    • Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Patronat medialny:                                                                                                                                                          
    • Echo Ziemi Lęborskiej
    • Pomerania
    • Pielgrzym
    • Portal internetowy Fakty Młodych  
    • Radio Kaszëbë
    • „Tedë Jo! ” - magazyn TVP3  


Przejdź do góry strony