Wyniki Miejskiego Przeglądu Jasełek w telegraficznym skrócie -2011

Komisja konkursowa dokonała następującej oceny wszystkich form teatralnych:

Jury w składzie:

Jaromir Szroeder                -   założyciel i kierownik Teatru Zamkowa 2 z Bytowa

Teresa Szczepańska            -  dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku      (I cz)

Renata Hopa                      -  kierownik Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Lęborska"      j.w.

Zofia Biskupska-Lisiecka   -  dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku        (II cz)

Halina Krzewniak    -   prezes Stowarzyszenia  Twórców i Animatorów Kultury TAK   j.w.

przyznało:

w kategorii przedszkolnej

- I miejsce ex equo:

   Przedszkole nr 5  (opiekunowie: Ewelina Depta i Wioletta Kuźmińska)

   Przedszkole nr 6  (opiekunowie: Teresa Wołocznik i Emilia Juszczyk)

- II miejsce ex equo:

   Przedszkole nr 9   (opiekunowie:  Danuta Pobłocka, Alicja Basiak i  Agnieszka Keller)

   Przedszkole nr 10  9   (opiekunowie:  Teresa Maszk i Anetta Fedoruk)

- III miejsce:

   Przedszkola nr 2  -  (opiekunowie: Dorota Lahutta i Karina Wysocka)

w kategorii szkół podstawowych

- I miejsce:

 Grupa Teatralna FOR-MA z Młodzieżowego Domu Kultury  -  (opiekun Elżbieta

  Kisielińska -Baranowska)

- II miejsce:

  Zespół MAGIA ze Szkoły Podstawowej nr 3   -  (opiekun: Mirosława Grynkiewicz)

  - III miejsce :

  Szkoła Podstawowa nr 5   -  (opiekunowie: s. Lidia Koczberska,    Ewa Lewna,

                           Zofia Buchowska, Barbara Drożdżal)

w kategorii gimnazjów

  - I nagroda   -   Gimnazjum nr 1 - (opiekun Helena Czarkowska, Aleksandra Dudojć

                                                               i Wiesława Rutkiewicz  )

w kategorii zespołów kolędniczych (programy kolędnicze wykonane zostały w czterech językach: kaszubskim, ukraińskim, polskim i angielskim)

- I  miejsce

  Ukraiński Zespól SWITANOK (opiekunowie: Renata Romanko i Hałyna Czernysz)

- II miejsce

 Społeczna   Językowa Szkoła  Podstawowa  przy LTO (opiekunowie: Bożena Siuta

                                                                                        i  Alina Szyjut)

- III miejsce :

  grupa  kolędnicza Gwiżdże ze Szkoły Podstawowej nr 3 (opiekun: Barbara Król )

Przegląd prowadzili:

Sylwia Skroś - pracownik Powiatowego Centrum Edukacji - Z S P

Wojciech Bonemberg - z Środowiskowego Domu Samopomocy  LWIĄTKO

Jasełkowe anioły - wykonał Środowiskowy Dom Samopomocy LWIĄTKO z Lęborka.

Nagłośnienie i oświetlenie  zapewnił pan Sylwester Kustusz - Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku

Dekorację wykonała Mirosława Grynkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku.

Przy organizacji przeglądu pomagała Danuta Watroba z Bractwa Jakubowego, młodzież z zespołu "Ziemia Lęborska" oraz tradycyjnie brat Jan z klasztoru o.o. Franciszkanów.

Regina Szczupaczyńska

Przejdź do góry strony