Dorobek LSJ w okresie 2001 - 2005


Rok 2001:
1)    5.07 – rejestracja LSJ w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem KRS 0000024775
2)    28.09 – promocja trzech podręczników do nauki j. kaszubskiego wśród przedstawicieli szkół podstawowych i gimnazjów z terenu pow. lęborskiego (we współpracy z ZK-P i MBP),
3)    7.10 – msza św. z kaszubską liturgią słowa i oprawą muzyczną w kościele św. Jakuba Ap.
4)    grudzień – rozpoczęcie comiesięcznych tzw. mszy patronalnych w kościele św. Jakuba Ap.      w intencji miasta Lęborka, przygotowywanie specjalnych modlitw powszechnych, oprawa ze śpiewem hymnu i odmawianiem litanii do św. Jakuba Ap.

Rok 2002:
1)    26.01 – ekumeniczna modlitwa o pokój z udziałem bpa diecezjalnego Jana Szlagi,
2)    7.03 - promocja antologii kaszubskiej poezji dziecięcej „Mësla dzecka” (razem z MBP)
3)    7.04. – uroczysta msza św. kaszubska o rychłą beatyfikację ks. bpa Konstantyna Dominika, udział delegacji z oddziałów ZK-P, po mszy wystawienie Pasji kaszubskiej przez połączone chóry powiatu wejherowskiego.
4)    pomoc w wydaniu i promocja 10.05 wspomnień Mariana Majkowskiego „Z pustek w świat”  z występem zespołu Koleczkowianie, (razem z MBP)
5)    30.05 - przygotowanie stacji kaszubskiej podczas procesji Bożego Ciała
6)    25-28.07 - współorganizowanie Święta Patrona Miasta Lęborka, w szczególności:
•    I Pomorski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Communio”,
•    nabożeństwo ekumeniczne,
•    Jarmark odpustowy św. Jakuba Apostoła,
•    występy zespołów regionalnych (Nasze strone z Wierzchucina, Chmielanie z Chmielna),
•    konkurs plastyczny Lęborska piękna ziemia nasza dla dzieci i młodzieży (razem z MDK),
•    2-dniowy lęborski plener malarski (razem z MDK), licytacja prac na cele charytatywne,
•    loteria fantowa na wyprawki dla uczniów (razem z parafią św. Jakuba)
7)    7-8.09  -pielgrzymka piesza do Sianowa na odpust Najświętszej Marii Panny, dołączyła się również grupa pielgrzymów z Łeba, która przyszła w piątek i nocowała w Lęborku,
8)    6.10 – promocja książki Eugeniusza Pryczkowskiego Królowa Kaszub (razem z ZK-P)
9)    8.11 – uporządkowanie grobu Rodziców Mieczysława Stryjewskiego (ekshumacja                   i przeniesienie szczątków Antoniego do grobu Olgi Karoliny Stryjewskiej, marmurowy nagrobek),
10)    21.11 – uroczysta msza św. w 60 – rocznicę śmierci ks. Szczepana Gracza, z udziałem księży pallotynów z Gdańska,
11)    3.12 – uchwałą 4 Walnego Zebrania Członków objęto patronat LSJ nad Zespołem Regionalnym „Lewino”,
12)    kontynuowanie cokwartalnych mszy św. kaszubskich,
13)    kontynuowanie comiesięcznych mszy patronalnych w intencji parafii i miasta Lęborka.  

Rok 2003:
1)    19.01 – ekumeniczna modlitwa o pokój (razem z parafią św. Jakuba),
2)    pomoc w organizacji części kaszubskiej projektu MBP „Znam i akceptuję” – spotkania mniejszości narodowych i grup etnicznych:
•    wydanie materiałów z konferencji naukowej poświęconej historii i dniu dzisiejszemu mniejszości na Pomorzu,
•    29.04 - spotkanie z Jerzym Sampem nt. Legendy i podania kaszubskie,
•    30.05 – spotkanie z młodymi poetami kaszubskimi: Tomaszem Fopke i Eugeniuszem Pryczkowskim
•    1.06 – udział kaszubskich zespołów regionalnych w festynie podsumowującym projekt.
3)    19.06 – stacja kaszubska podczas procesji Bożego Ciała,
4)    24-27.07 - współorganizowanie Święta Patrona Miasta Lęborka, w szczególności:
•    II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Communio”,
•    nabożeństwo ekumeniczne,
•    dwudniowy Jarmark Odpustowy św. Jakuba Apostoła,
•    dwudniowy plener malarski (razem z MDK),
•    konkurs plastyczny na projekt witrażu o tematyce sakralnej (razem z MDK),
5)    3.10 – promocja tomiku poezji Wandy Kiedrowskiej „Dzéwczątkò i róża” (razem z MBP),
6)    17.10 – promocja (razem z MBP i ZK-P) książki Stefana Fikusa „Tak téż biwało”, występ „Dzieci św. Wawrzyńca”  z Luzina i „Lewina”; LSJ ujęte jako zaangażowane we współpracę wydawniczą książki
7)    kontynuowanie cokwartalnych mszy św. kaszubskich
8)    kontynuowanie comiesięcznych mszy patronalnych w intencji parafii i miasta Lęborka,

Rok 2004
1)    30.01 – promocja śpiewnika „Piesnie rodny zemi” (razem z ZKP),
2)    19.04 – przeprowadzenie finału miejskiego konkursu „Rodnô mòwa”,
3)    23.04 – wieczór autorski poety, pisarza i dziennikarza Stanisława Janke (razem z MBP),
4)    7.05- promocja podręcznika do nauki języka kaszubskiego „Żëcé codniowé na Kaszëbach” (razem z ZK-P),
5)    5.06 – pielgrzymka do Wejherowa (razem z parafią św. Jakuba Ap.),
6)    10.06 – stacja kaszubska podczas procesji Bożego Ciała,
7)    VI – XI – współorganizowanie projektu MBP „Kwiaty pamięci – tradycje Nocy Świętojańskiej i Dnia Zadusznego w kulturze polskiej, ukraińskiej i niemieckiej:
8)    17–25.07 - współorganizowanie Święta Patrona Miasta Lęborka, w szczególności:
•    III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Communio”
•    zakończenie półrocznego konkursu dla dzieci i młodzieży „Bez końca jestem                   – doświadczenie Boga w moim życiu” (poezja, proza, fotografia, prace plastyczne, strony internetowe),
•    nabożeństwo ekumeniczne,
•    dwudniowy Jarmark Odpustowy św. Jakuba Apostoła,
•     dwudniowy plener malarski (razem z Lęborskim Klubem Artystów Nieprofesjonalnych),
•    biesiada kaszubsko – ukraińska nad J. Lubowidz (razem z MBP, Związkiem Ukraińców w Polsce, ZK-P),
•     msza św. z kaszubską liturgią słowa,
•    koncert „Muzyka regionów” (razem z CSiR) : kaszubskie zespoły Sierakowice, Jurczi, Kampanijô wadzëbôków, ukraiński Chutir, belgijski zespół regionalny Spotkanie
9)    25.07 – poświęcenie odrestaurowanego pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa;               w pracach Społecznym Komitecie Renowacji Pomnika angażowało się wielu członków LSJ,
10)    11-12.09 – pielgrzymka piesza do Sianowa, razem z pielgrzymką z Łeby, poprzedzona kaszubską Drogą Krzyżową,
11)    10-16.10 – I Lęborski Tydzień Kultury Chrześcijańskiej (razem z parafią św. Jakuba Ap., Akcją Katolicką i parafią NMP Królowej Korony Polskiej),
12)    29.12 – wystawa artysty rzeźbiarza Tomasza Sobisza „Flagi – Chorągwie – Tarcze”              w lęborskim ratuszu (kuratorem Roman Kal),
13)    kontynuowanie cokwartalnych mszy św. kaszubskich
14)    kontynuowanie comiesięcznych mszy patronalnych w intencji parafii i miasta Lęborka,

Rok 2005
1)    15.01 – współorganizowanie I Miejskiego Przeglądu Jasełek (razem z Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich i parafią św. Jakuba Ap.),
2)    24.01 - – wystawa artysty rzeźbiarza Tomasza Sobisza „Flagi – Chorągwie – Tarcze”            w Gdyni (kuratorem Roman Kal),
3)    1.02 – objęcie patronatem Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska”,
4)    13.03 – zorganizowanie Drogi Krzyżowej po kaszubsku w kościele św. Jakuba,
5)    21.04 – promocja antologii poezji kaszubskiej Dzëczi gãse (razem z MBP i wydawnictwem Region),
6)    27.04 - eliminacje miejskie konkursu „Rodnô mòwa” (razem z MBP),
7)    21.05 – piesza pielgrzymka do Wejherowa na odpust Trójcy Przenajświętszej (razem z parafią św. Jakuba Ap.)
8)    4.05 – eliminacje powiatowe konkursu „Rodnô mòwa”
9)    25.06 – współorganizowanie projektu MBP „Sobótkowe spotkanie”,
10)    22-24.07 - współorganizowanie Święta Miasta Lęborka, w szczególności:
•    II konkurs artystyczny „Wspólnota oczami duszy – doświadczenie Boga w moim życiu”,
•    nieszpory ekumeniczne zakończone koncertem organowym Fabiana Stanisza,
•    dwudniowy Jarmark Odpustowy św. Jakuba Apostoła,
•    koncert Muzyka regionu (razem z CSiR): zespoły kaszubskie Lewino, Purtce, ZPiT Ziemia Lęborska, Stolem, ukraińska Kapela Horpyna,  
•    spotkanie z muzyką chrześcijańską „Communio”: 7 Darów Pana z Wejherowa, Bez Końca z Płocka, Jestem z Gdańska, chór gospel Trzecia Godzina Dnia i Mietek Szcześniak,
•    msza kaszubska o rychłą beatyfikację Sługi Bożego bpa Konstantyna Dominika,
11)    10.09 – piesza pielgrzymka do Sianowa
12)    IX. 2005 – VI. 2006 - firmowanie projektu Grupy Folkowej Obertas „Święta w sercach grają – prezentacja zwyczajów polskich, ukraińskich i kaszubskich”, 3.000 euro z  programu wspólnoty europejskiej „Młodość”,
13)    16 -22.10 – współorganizowanie II Lęborskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (razem   z AK, parafiami lęborskimi oraz z Mostów i Nowej Wsi Lęb.),
14)    27.10 - promocja książki Eugeniusza Pryczkowskiego „Bòże pòmagôj – Jan Paweł II do Kaszubów” (razem z MBP),
15)    prowadzenie we współpracy z parafią św. Jakuba i LBH prac przygotowawczych nad utworzeniem lapidarium,
16)    objęcie patronatem orkiestry dętej przy ZPiT Ziemia Lęborska
17)    kontynuowanie cokwartalnych mszy św. kaszubskich
18)    kontynuowanie comiesięcznych mszy patronalnych w intencji parafii i miasta Lęborka.

Rok 2006
1)    14.01 – współorganizowanie II Miejskiego Przeglądu Jasełek (razem z Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich i parafią św. Jakuba Ap.),
2)    II – V – firmowanie projektu „Ziemia Lęborska w Straslundzie” przygotowanego przez Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, dofinansowanego kwotą 35.000 zł przez MSZ

Ryszard Wenta

Przejdź do góry strony